اسبونیوز : گروه همیاران طبیعت اسبوکلا در راستای توسعه ی فرهنگ حفاظت از محیط زیست و طبیعت و اجرای برنامه های خود در زمینه ی طرح های پاک سازی روستا از آلودگی ها ، درنظر دارد در سال جدید برنامه ی های خود را اجرایی نماید . لذا ، نخستین برنامه ی این گروه با همکاری موسسه ی هرمد (از تهران) ، فردا شب ، بعد از نماز مغرب و عشاء ، در حسینیه ی روستای اسبوکلا ، برای بانوان روستا برگزار می شود . در این برنامه دکتر رزمی و سرکار خانم سنگ از موسسه ی هرمد ، کارگاه تفکیک زباله ی خانگی از مبداء و تبدیل مواد فساد پذیر آن به ورمی کمپوست را برگزار خواهند کرد .