اسبونیوز : برنامه ی یادواره ی شهدای میاندورود کوچک که مهر ماه سال 91 در اسبوکلا برگزار شد را حتما به خاطر می آورید . یادواره با آن حجم کار و نمایشگاهی به آن بزرگی ، خیلی ها را متعجب کرد و هنوز کار فرهنگی یادواره ی شهدایی که در اسبوکلا برگزار شد الگو است . در آن شلوغی و آمدن های بعضی ها و نیامدن بعضی دیگر ، کسانی بودند که آرام آمدند و ساختند و رفتند و هیچ کس آن ها را ندید . خوب شد که دوربین در تمام لحظه ها با ما بود . تصاویری که خواهید دید از میان تعداد زیادی تصویر انتخاب شده است . در این میان تعدادی از تصاویر مربوط به دوستان ما است و بقیه مربوط به جوانان و نوجوانانی است که حضورشان را به خیلی ها ثابت کردند .