اسبونیوز : مراسم اعتکاف برای چهارمین سال متوالی با همت هیات انصارالمهدی (عج) روستای اسبوکلا در مسجد صاحب الزمان (عج) برگزار شد . در این چند سال ، نوجوانان و دانشجویان بیشترین استقبال کنندگان این مراسم معنوی بودند . امسال هم با شرکت 15 نفر از این عزیزان ، این مراسم به نحو مطلوبی برگزار شد. در اینجا از همه ی عزیزانی که از این برنامه ی فرهنگی مذهبی حمایت کردند ، عزیزانی که برنامه را پشتیبانی کردند و از همه ی عزیزانی که در این چند شب جویای احوال دوستان بودند ، همچنین از خود عزیزان معتکف نهایت سپاس و قدردانی را داریم . امید داریم سال های آینده تعداد بیشتری از هم محلی ها در این مراسم شرکت نمایند تا شاهد گسترش بیشتر فضای معنوی در روستا باشیم .