اختصاصی اسبونیوز : در این یادداشت اندکی درباره ی موقعت کلی جغرافیای زیبای اسبوکلا نوشته ام . در مقاله ی قبلی با عنوان « زمین شناسی منطقه ی ساری با نگاه ویژه به روستای اسبوکلا » اندکی درباره ی زمین شناسی روستای اسبوکلا گفته شد و این مطلب هم در ادامه ی آن مطلب و به گونه ای تکمیل کننده ی آن است . به امید خدا در پست های آینده مطالب بیشتری در زمینه ی معرفی روستای اسبوکلا منتشر خواهم کرد . امیدوارم این مطلب هم مفید واقع شود . روستای زیبای اسبوکلا از توابع بخش مرکزی شهرستان ساری (دهستان میاندورود کوچک) ، با مختصات جغرافیایی 36 درجه و 32 دقیقه و 51 ثانیه شمالی (عرض جغرافیایی) و 53 درجه و 12 دقیقه و 36 ثانیه ی شرقی (طول جغرافیایی) ، در ضلع شرقی شهرستان ساری و در دامنه جنگل های هیرکانی واقع شده است. ارتفاع این روستا از سطح دریا 130 متر است ، آب و هوای آن در بهار و تابستان معتدل و مطبوع و در پاییز و زمستان سرد است. اسبوکلا 15 کیلومتر با ساری و 5 کیلومتر با اتوبان ساری - نکا فاصله دارد . روستای اسبوکلا در موقعیت دلتایی ایجاد شده بین دو تپه واقع شده است . تپه ای که روستای اسبوکلا را از روستای کیاپی و دارابکلا جدا می کند ، در ضلع شمالی قرار دارد و اهالی روستا بر اساس نسق های کشاورزی که در سالیان سال  به وجود آمده نام های مختلفی به اراضی این تپه داده اند . نسق های این تپه از جایی که به دشت متصل می شود به سمت جنگل ، کیاپی سی ، پی سر (په سر) ، ولی چال کَن ، تیرنگ تپه و بی جان لاپه نامیده می شود . تپه ی دیگر که در ضلع جنوبی روستا قرار دارد و از تپه مقابل مرتفع تر است ، اسبوکلا را از زرین آباد (علیا و سفلی) جدا می کند . اهالی اسبوکلا این تپه را  زرین آباد سی (زرین وا سی) می نامند . این تپه هم از جایی که به دشت متصل شده ، لیلم و اسبه داری ، اویاچر و سگِ دم نامیده می شود . قرار گرفتن زمین های کشاورزی و باغ هایی که اغلب مرکبات هستند ، پوشش این تپه ها را به شکلی نامنظم اما زیبا و فریبنده درآورده است . بافت روستای اسبوکلا در گودی میان این دو تپه واقع شده است . جلگه ی پایین دست روستا زمین های شالیزاری روستای اسبوکلا ، کیاپی و ولاشد را تشکیل می دهد. تپه ای که جاده ورودی اسبوکلا از روی آن می گذرد چند روستای این منطقه مانند اسبوکلا ، ولاشد ، زرین آباد ، کیاپی ، را از جلگه ساری جدا می کند . اراضی این تپه که به سمت جلگه ساری است متعلق به اهالی روستای بادله و سمسکنده است . قبل از ورودی اسبوکلا ، جایی که دشت اسبوکلا هنوز دیده نمی شود کانالی  وجود دارد که اهالی به آن مجاری هند (یا مازیار هند) می گویند . بعد از مرتفع ترین نقطه جاده اسبوکلا ، ولاشد عبور ( جایی که ورودی روستای ولاشد به راه روستای اسبوکلا متصل است ) نامیده می شود . زمین های اهالی در این قسمت را رود پشت ( روپشت ) می نامند . زمین های کشاورزی و جلگه مانندی که بین تپه ها ایجاد شده است ، زمین های کشاورزی روستاهای اسبوکلا ، ولاشد و کیاپی را تشکیل می دهد . تقریبا همه ی این زمین ها به کشت شالی اختصاص پیدا می کند . زمین هایی که متعلق به اهالی روستای اسبوکلا است از سمت ولاشد به کیاپی ، ولاشد کشان ، میان کشان ، یک خویزی ، اسبوکلا صحرا (اسکل صحرا یا اسکل دشت) ، بنگاه بن (بنگه بن) و جره بن نامیده می شود . در حال حاضر قسمت هایی از اسبوکلا صحرا و بنگاه بن مسکونی شده است . بین نسق های گفته شده راه کشاورزی وجود دارد . نسق اسبوکلا صحرا و بنگاه بن در یک راستا هستند و راه کشاورزی بین آنها وجود ندارد .  برای دسترسی به نسق ها ، راه های کشاورزی بر روی تپه های اسبوکلا پدید آمده است که علاوه بر دسترسی به مزارع ، امکان دسترسی به روستاهای همسایه را فراهم می کند . این راه ها به نام نسق های خودشان نامیده می شوند . به عنوان مثال جاده ای که در نسق کیاپی سی وجود دارد (کیاپی سی راه) امکان دسترسی به زمین های این نسق را فراهم می سازد و در نهایت به روستای کیاپی می رسد. جاده ای 5 کیلومتری و پر پیچ و خم ارتباط روستای اسبوکلا و شهرستان ساری را برقرار می کند . قسمت هایی از این راه روستایی در گذشته تغییر مکان داده و نسبت به راه قبلی خود کوتاه تر و ایمن تر شد. راه روستایی اسبوکلا  ، در اتوبان ساری - نکا آغاز قرار دارد و پس از عبور از مسیرهای پیچ دار و سربالا به مُجاری هَند و بالای تپه ی ورودی اسبوکلا می رسد ، پس از عبور از دامنه تپه ی رودپشت به پلی به نام آقاعلی بند می رسد . پس از آقا علی بند راه روستایی زمین های کشاورزی اسبوکلا و کیاپی را جدا کرده و به بافت مسکونی روستا وارد می شود . این راه در داخل روستا به عنوان خیابان اصلی محسوب می شود . این خیابان در طول ، روستا را به دو قسمت تقسیم می کند . خیابان های فرعی به گونه ای به خیابان اصلی متصل شده است که در همه نقاط روستا راهی برای عبور و مرور وسایل نقلیه ( حتی در زمان ازدحام عبور و مرور ) وجود دارد. روبروی آقای علی بند ( روی تپه و روبروی محل ) جاده ای وجود داشت که شکارچیان ارمنی از آن برای رفت و آمد به اسبوکلا استفاده می کردند . به گفته ی بزرگان روستا ، این افراد برای شکار گراز وحشی به محل می آمدند . نام این جاده اَرمِنی عبور بود  که الان چیزی از آن باقی نیست و به زمین کشاورزی تبدیل شده است . روستای کیاپی ، ولاشد و زرین آباد همسایگان نزدیک روستای اسبوکلا هستند که از نظر تاریخی و فرهنگی اشتراکات زیادی با اهالی روستا دارند. اسبوکلا از انتهای شرقی خود به جنگل های انبوه هیرکانی متصل می شود .