اسبونیوز : این روزها بیشتر اهالی در حال آماده کردن زمین های شالیزاری برای نشاء شالی هستند . به دلیل سردتر بودن دمای عمومی منطقه شالی کاری در اسبوکلا نسبت به مناطق ساحلی اندکی با تاخیر انجام می شود. شالیکاری کار طاقت فرسایی است اما برکت سفرهای ما همین شالی هایی است که پدرانمان با رنج به دست می آوردند . تصمیم دارم مراحل برنج کاری را (از جوانه ی شلتوک تا درو) به صورت تصویری برای شما گزارش نمایم . امیدوارم مورد پسند واقع شود . روش سنتی تولید نشاء برنج و انتقال آن به خزانه ابتدا شلتوک ها را در ظرف های بزرگ حاوی آب می ریزند و روی آن را آب می گیرند ( با اندکی نمک) تا شلتوک های پوک (به اصطلاح محلی پِخِه) از شلتوک های پر که قابلیت جوانه زدن دارند جدا شود . سپس شلتوک های مانده در آب ، به مدت 24 ساعت باید خیس بخورد (البته بسته به گرمای هوا ممکن است تا 72 ساعت هم طول بکشد) . پس از آن شلتوک ها را آب می کشند و بر روی نایلون به صورت کپه ای و دایره وار پهن می کنند . اندازه ی این کپه بستگی به میزان شلتوک خیس خورده دارد ، ولی طوری است که از هر طرف دست به وسط آن برسد . ارتفاع کپه بیشتر از 10 تا 15 سانتی متر نمی شود تا از گرمای بیش از حد در زیر کپه جلوگیری شود . شلتوک های خیس خورده را هر روز زیرو رو می کنند و با آب پاش آب می دهند . روی کپه ی شلتوک را هم با گیاه پلم می پوشانند و سپس روی پلم ها را با گونی پوشش می دهند . حدود یک هفته طول می کشد تا شلتوک ها جوانه بزنند (جوانه زدن شلتوک هم به دمای هوا بستگی دارد) . چند روز پس از جوانه زدن ، عمل آبیاری و زیر و رو کردن شلتوک های جوانه زده ادامه می یابد . در روزهای آخر به دلیل در هم تندین ریشه ها زیر و رو کردن و جدا کردن دانه ها از هم (به اصطلاح شاد کردن و به محلی بَچکِلِسِّن!) زمان بیشتر می برد . زمانی که جوانه ها به اندازه ی مناسبی رسید برای ریختن در خزانه به مزرعه حمل می شود . کل این مرحله حدود 8 تا 10 روز طول می کشد.