اسبونیوز : اطلاعات ، بخشی حیاتی و جدایی ناپذیر برای توسعه ی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف محسوب می شود . اطلاعات یک منبع تصمیم گیری و برنامه ریزی در امور اقتصادی و اجتماعی است و برای یک فرد روستایی به همان اندازه اهیمت دارد که برای یک فرد شهری . شاید در گذشته این حساسیت و تاکید وجود نداشت ، اما دسترسی سریع به اطلاعات در زمینه های کشاورزی ، دامپروی و فناوری های جدید و توسعه در امور مربوط به پزشکی ، بهداشت و سایر امور فرهنگی و اجتماعی می تواند ضامن پایداری و بقای جوامع روستایی باشد. از آن جایی که کتاب به عنوان بهترین رسانه برای در دسترس قرار دادن حجم بالایی از اطلاعات ، با کمترین هزینه ، تلقی می شود ، می تواند مشکل کمبود اطلاعات و دانش در همه ی سطوح جامعه را بر طرف کند . نقش و جایگاه روستاها در فرایند توسعه ی ملی اهمیت بالایی دارد. کتابخانه های روستایی ، دسترسی  روستائیان را به منابع و خدمات کتابخان ای فراهم می کنند. بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود تا با توجه به کانون های جمعیتی در این روستاها ، کتابخانه های روستایی مناسب تجهیز گردد تا افراد روستایی بتوانند از منابع آن به صورت موثر بهره مند شوند. مهمترین معیار برای ایجاد کتابخانه های روستایی تعداد جمعیت است. در جوامعی که امکانات لازم برای ایجاد و گسترش کتابخانه های روستایی وجود دارد ، تعداد جمعیت لازم برای ایجاد کتابخانه معیار اصلی به شمار نمی آید ، و با تعداد کمتری از جمعیت نیز کتابخانه روستایی ایجاد می گردد. در جوامع در حال توسعه بعد مسافت و دوری از مراکز اطلاع رسانی (که غالباً در شهرهای بزرگ و کلان شهرها مستقراند) و نبود یا کمبود دسترسی به فناوری های اطلاعاتی و افراد آموزش دیده ، سبب شده است که در نواحی روستایی اولاً مردم از اطلاعات ، این منبع قدرت لایزال ، محروم شوند و ثانیاً از عملکردهای نهادهای اطلاعاتی نیز چندان مطلع نباشند . (علی ، شاه شجاعی ، مروری بر وضعیت کتابخانه های روستایی و ارائه طرح های پیشنهادی ، فصلنامه فرهنگ ، دوره ی سیزدهم ، شماره سوم ، پاییز 1381) طرح احداث کتابخانه های روستایی در اسبوکلا در سال 90 ساخت کتابخانه ی روستایی در اسبوکلا مطرح شد . برای ساختن کتابخانه ی روستایی (مانند دیگر روستاهای حائز شرایط) زمین کتابخانه از سوی اهالی روستا تامین (می تواند اهدائی یا خریداری باشد) و پس از تایید زمین و برآورد بودجه ی لازم از سوی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران ، اعتبار تقریبی 50 میلیون تومان برای مراحل نخست ساخت موصوب می شود و باقی اعتبار بر اساس میزان پیشرفت کار به طرح اختصاص می یابد .  اما متاسفانه به دلیل عدم هماهنگی های موجود در سیستم مدیریتی روستا و دخالت و اعمال نفوذ برخی افراد برای ساخت کتابخانه ی روستا در نقطه ای خاص ، نتوانستند زمین مناسبی را برای ساخت کتابخانه معرفی کنند . این مسئله مخالفت مردم را هم در پی داشت . در نتیجه پس از کش و قوص های فراوان طرح ساخت کتابخانه ی روستایی در روستای اسبوکلا عملی نشد و تا این لحظه بی سر انجام مانده است . شرایط لازم برای ساخت کتابخانه ی عمومی برنامه ریزان کشورهای مختلف برای ساخت کتابخانه های عمومی استانداردهای خود را با استاندارد (رهنمود) های ایفلا (1) مطابقت می دهند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران در سال 1383 ، با بررسی استانداردها و وضع موجود کتابخانه های عمومی ، معیارهای برنامه ریزی و طراحی کتابخانه های عمومی را برای جمعیتی تا پانصد هزار نفر تهیه و تدوین نموده است. در این مجموعه فضای بخش های مختلف کتابخانه های عمومی در اندازه های استاندارد (به متر مربع) ذکر شده است. در این استاندارد ، برای جمعیت 3 هزار تا 10 هزار نفر ، فضای 257 تا 598 مترمربع برای مساحت کل کتابخانه در نظر گرفته شده است . (نهاد کتابخانه های عمومی کشور، 1387) اما اگر شرایط اجتماعی و فرهنگی در جوامع کوچک ایجاب کند ، می توانند اقدام به ساخت کتابخانه کنند. همچنین روستای اسبوکلا با جمعیت تقریبی 2000 نفر (بر اساس سر شماری 1390) ، از نظر جمعیتی حائز شرایط برای ساخت کتابخانه ی روستایی است . توسعه ی فرهنگی اسبوکلا مستلزم توسعه ی زیرساخت های فرهنگی است باید توجه شود که برای ایجاد تحول فرهنگی در روستای اسبوکلا ، توسعه ی زیر ساخت های فرهنگی نخستین گام خواهد بود . در این میان هر چند ساختمان کتابخانه به عنوان یک زیر ساخت فیزیکی در نظر گرفته می شود ، اما می تواند زمینه ساز فعالیت های فرهنگی و افزایش سطح مطالعه در جامعه باشد . مشکل عمده ی اقشار روستایی کمیِ تحصیلات نیست ، بلکه کمی اطلاعات است . اغلب مردم دنبال اطلاعاتی می گردند که مورد نیازشان باشد . مطمئناً کتابخانه می تواند به بخش اعظمی از این نیازهای اطلاعاتی پاسخ گوید . اگر زیرساخت هایی مانند کتابخانه های عمومی ایجاد شود و همواره فعال و پویا نگاه داشته شوند ، مردم به مطالعه ترقیب شوند و فرهنگ مطالعه بهبود یابد ، مطمئناً در آینده ای نزدیک ثمرات آن را خواهیم دید . توجه به توسعه ی فرهنگی یکی از بزرگ ترین نیازهای روستای اسبوکلا  است که در سالیان سال یا به آن توجه نشده است یا در اثر اعمال نفوذ برخی افراد سمت و سوی خود را گم کرده است . لذا لازم است فضای روستا به سمت فضایی علمی و دانشی پیش برود . با توجه به ضرورت موضوع ، لازم است مسولان و متولیان فرهنگی روستا با همفکری اهالی ، هر چه زودتر ، ساخت کتابخانه ی روستایی را در دستور کار خود قرار دهند تا ان شاء الله در سال جدید شاهد آغاز ساخت آن باشیم . مسولان توجه داشته باشند که مردم روستای اسبوکلا همیشه در عمران و آبادی و اقدامات خداپسندانه پیش قدم بوده اند ، بنابراین نباید بهانه های واهی افرادی مبنی بر نبود زمین و یا اصرارشان بر ساخت کتابخانه در نقطه ی مورد علاقه ی ایشان ، باعث شود جمعیت 2000 نفره ی روستا از این نعمت بزرگ محروم بمانند . کتابخانه باید در نقطه ای ساخته شود که همه ی مردم بتوانند از آن استفاده کنند .