اسبونیوز : چرا کشاورز ما به این نکته دقت نمی کند که لایه ی خاک حاصلخیز زمین کشاورزی حاوی موجودات زنده ای است که کشاورزی ما به زندگی آن ها وابسته است ، چرا نمی داند صدها سال طول می کشد تا همین لایه ای که در اثر آتش می میرد ! احیا شود ؟ چرا نمی داند کاه و کلش از کاهش رطوبت خاک جلوگیری می کند و در بهبود فرایند کشت موثر است ؟ چرا ایجاد گرما و آلودگی محیط برایش مهم نیست ؟ یعنی کشاورز این دوره و زمانه با وجود این همه اطلاعات علمی ابتدایی ترین نکات را رعایت نمی کند ؟ واقعا چرا ؟!