اسبونیوز : به گزارش محیط بان پناهگاه حیات وحش سمسکنده ، آقای بزمی ،  نخستین گوساله ی مرال ،  جمعه 09 خرداد 1393 ، در مرکز تکثیر و پرورش در اسارت مرال ساری متولد شد .  مرال از خانواده گوزن ها و از بزرگترین گونه های جانوران علف خوار کشور به شمار می رود. زیستگاه طبیعی این گونه را جنگل های هیرکانی شمال تشکیل می دهد. مرال ها معمولاً به صورت گله ای زندگی می کنند و هدایت هر گله را در فصل مستی و جفت گیری که اواسط تا اواخر شهریور ماه می باشد ، یک مرال نر غالب بر عهده دارد. معمولاً تک قلو زا هستند و طول دوران آبستنی به هشت و نیم ماه می رسد. از اواخر اردیبهشت تا اوایل خرداد و درست در زمانی که رویش گیاهان و علوفه های طبیعی در دسترس حیوان فراوان می باشد ، گوساله ها را به دنیا می آورند و در این مرحله مرال ماده حدود  دو هفته اول پس از زایمان گوساله ها را تا کسب توانایی در همراهی با مادر در راه رفتن ، میان انبوهی گیاهان مخفی می نماید و صرفاً جهت شیردهی به سراغ گوساله می رود. گوساله ها در زمان تولد دارای خال های سفید رنگ در رنگ زمینه قهوه ای تیره هستند که این خال ها بتدریج تا پایان سال اول از بدن حیوان محو می شود. لازم به ذکر است که مرال به عنوان گونه نماد تنوع زیستی جانوری مازندران به حساب می آید.