اسبونیوز به گزارش از وبلاگ همیاران طبیعت اسبوکلا : امروز ، همزمان با روز جهانی محیط زیست ، با تعدادی از اعضای همیاران طبیعت روستای اسبوکلا به همراه آقای دکتر رزمی و خانم مهندس سنگ از موسسه توسعه ی پایدار هرمد ، از چند سایت تولید ورمی کمپوست خانگی روستای اسبوکلا ی ساری بازدید کردیم . در این بازدید ها ، اهالی که سایت ایجاد کرده بودند ، با گروه همراه شدند ، که این خود باعث تبادل تجربه میان خودشان شد. در این بازدید ها آقای دکتر رزمی نکات مورد نیاز را به افراد متذکر می شد و راهنمایی های لازم را در اختیارشان قرار می داد. خوشبختانه با ابراز تمایل چند نفر به تولید ورمی کمپوست خانگی ، به امیدخدا هفته ی آینده شاهد ساخت چند سایت دیگر خواهیم بود .  برای دیدن تصاویر پایش به وبلاگ همیاران طبیعت اسبوکلا مراجعه کنید