اسبونیوز : قلبم شده رنجور زهجر تو مادر ، فکرم شده این گونه پریشان تو مادر ، هر لحظه کنم آرزوی روی تو افسوس ، دستم شده کوته زدامان تو مادر. با نهایت تاسف و تالم ، امروز صبح باخبر شدیم خانم کبری سیفی (همسر مرحوم رحمان کرمی و مادر آقایان سلمان ، فتاح و عمران کرمی) که مدت زیادی در بستر بیماری به سر می برد ، به دیار ابدی شتافت و جسمش پس از تشییع بر دستان اهالی روستای اسبوکلا در مزار این روستا به خاک سپرده شد. برای این مادر سفر کرده از درگاه باری تعالی طلب ببخش و رضوان و برای خانواده ایشان صبر جزیل مسئلت داریم. برای شادی روح این مرحومه بفرست صلوات و بخوان فاتحه.