اسبونیوز : این روز های آن هایی که زودتر از همه گِل های زمین شالیزاری خود را به ریشه های شالی سپردند ، محصول به رنج خود را بر می دارند از زمین . خدا را شکر . سال زراعی دیگر و وقت برداشت محصول. قبل تر ها دستان قوی مردان دروگر بر کمرگاه خشک شالی می نشست و داس بر ریشه می خورد و چینگاله چینگاله ، می شد کَسو و سرانجام کَر و کوپا و آخر سر هم زیر پای اسب و گاو ، شلتوک جدا شده از ساقه ، برکت زمین کشاورز . حال بهتر به برنج خوش عطر روی سفره می نگرم. الهی شکر. این روزها همه ی کار ها ماشینی شده است. نخستین درو ها امسال با کمباین انجام شد. به راستی در این گرمای طاقت فرسای کجایند مردانی که باز زبان روزه روزها در دشت درو می کردند و شب ها عبادت. به رویشان آخ هم نمی آوردند؟ به خواست خدا گزارش تصویری از درو و برداشت محصول امسال مردم روستای اسبوکلا تهیه خواهم کرد.