اسبونیوز : مادر جان ، یاد آن شب‌ ها که ما را شمع جان بودی ... میان نا امیدی‌ها چراغ جاودان بودی ... برایت زندگانی گرچه یکسر رنج و سختی بود ... بنازم همتت مادر ، که تا بودی ، صبور و مهربان بودی. با نهایت تاثر دیشب حاجیه خانم کوتر قلیان (همسر حاجی تقی شاکری ، مادر آقایان ابراهیم ، محمود ، داوود ، عزیز ، یوسف و علی شاکری و خواهر حاجی قاسم و حاجی اصغر قلیان) پس از سال های تحمل رنج و بیماری درگذشت. پیکر این مادر مهربان ، امروز صبح ، 22 مرداد 1393 ، پس از تشییع ، در مزار روستای اسبوکلا به خاک سپرده شد. برای این مادر سفر کرده از درگاه باری تعالی طلب ببخش و رضوان و برای خانواده ی قلیان و شاکری و همه اقوام این مرحومه صبر جزیل مسئلت داریم. برای شادی روح این مرحومه بفرست صلوات و بخوان فاتحه.