اسبونیوز : بنال ای دل ؛ حسن فرح بخشیان (ژولیده نیشابوری)

بنال اى دل که در ناى زمان فریاد را کشتند  /  بهین آموزگار مکتب ارشاد را کشتند  / اساتید جهان باید به سوگ علم بنشینند / که در دانشگه هستى، بزرگ استاد را کشتند / به جرم پاسدارى از حریم عترت و قرآن / رئیس مذهب و الگوی عدل و داد را کشتند / به جاى اشک و خون دل، ببار اى آسمان زین غم / که نور دیدگان سید امجاد را کشتند / دریغ و درد کز بیداد منصور ستمگر / به جرم یاری دین مظهر امدادا را کشتند / من ژولیده می گویم ز نسل ساقى کوثر / امام جانشین و پنجمین اولاد را کشتند.

شهادت امام جعفر صادق (ع) به همه ی شیعیان به ویژه اهالی روستای اسبوکلا تسلیت باد.