اسبونیوز : از زمانی که کشت کلزا رواج پیدا کرد در اسبوکلا هم به کشت این گیاه می پرداختند ولی رفته رفته میزان کشت آن به دلایل مختلف کاهش پیدا کرد . ضعف خاک زمین های کشاورزی ، عدم آگاهی و دانش کاشت و برداشت این گیاه و همچنین نامناسب بودن زمان برداشت و استفاده از وسایل برداشت نامناسب را می توان از دلایل ای کاهش نام برد . در زیر تصاویر از زمین های کلزا کاری شده اسبوکلا را در بهار امسال می بینید . تصویر آخر که مربوط به حدود 7 سال پیش است تفاوت میزان کشت کلزا با حال را نشان می دهد .