اسبونیوز : آقای مهدی غنی زاده رزمی کار اسبوکلایی توانست در مسابقات استانی کیوکوشین کاراته که در چالوس برگزار شد ، مقاوم سوم را به خود اختصاص دهد. کسب این مقام ارزشمند را به ایشان و جامعه ی ورزشی روستای اسبوکلا تبریک عرض می کنیم. آقای مهدی غنی زاده که پس از چند سال دوری از مسابقات دوباره وارد میدان شده است در رشته های کنگ فو و کیوکوشین کاراته سابقه فعالیت دارد. ------------------------------------------------پی نوشت : متاسفانه روستای اسبوکلا از نظر مدیریت در همه ی سطوح دچار مشکلات حاد بوده و هست . به خصوص در زمینه ی ورزشی که موجب شده در این سال ها جوانان زیادی به سمت رشته های مختلف ورزشی رفته و پس از کسب آمادگی ، به دلیل بی تدبیری و عدم آگاهی و نداشتن پشتیبان از ادامه ی مسیر ترقی باز بمانند . در این میان شاید بهترین ورزشکاران را در رشته های رزمی داشته ایم . آقای مهدی حبیبی (استاد کونگ فو و بوکس) ، آقای مهدی غنی زاده ، آقای علی عمودخت ، آقای مهدی ساداتی ، آقای عمران علی پور ، مرحوم حمید رجبی و دیگر عزیزانی که کمتر یا بیشتر ، تلاش کرده اند ولی نامشان را در محافل استانی و کشوری نشنیده ایم . اما به حمد الله به نظر می رسد شرایط اندکی فرق کرده و با شرکت این عزیزان در مسابقات و مدیریت صحیح بتوانند برای روستا و منطقه کسب افتخار کنند .