اسبونیوز به نقل از همیاران طبیعت اسبوکلا : برنامه احیای مشارکتی جنگل (جنگلانه) که با هماهنگی از سوی خانه ی بوم گردان پارس در 12 استان برگزار می شود ،  با هدف مشارکت دادن نهادهای دولتی و غیردولتی ، سمن ها و دوستداران محیط زیست و طبیعت در احیا داوطلبانه و البته علمی جنگل های کشور ، این گنجینه های ارزشمند و این نعمت خداوندی ترتیب داده شده است. همیاران طبیعت اسبوکلا نیز در راستای برنامه های خود در زمینه حفظ و احیاء جنگل های هیرکانی و مناطق جنگی آسیب دیده ، با این برنامه و دیگر دوستان همراه شده تا گام مفیدی باشد در جهت فرهنگ سازی و حفظ و احیاء جنگل های کشور. لذا پس از مطالعه ی منطقه از نظر پوشش درختان جنگلی و در نظر گرفتن اکوسیستم ، اقدام به اجرای برنامه نموده است.ادامه ی گزارش متنی و تصویری این برنامه را در سایت همیاران طبیعت اسبوکلا ببینید.