ویدیوی برنامه مدیریت محلی پسماند در روستای اسبوکلا ی ساری ، که در تاریخ (94/07/02) در برنامه ی «هوای تازه» از شبکه ی افق سیما پخش شده است. به زودی بخش اول آن روی سایت قرار خواهد گرفت. تقریبا 30 دقیقه ی ابتدای برنامه مربوط به پروژه ی انجام شده در روستای اسبوکلا و همیاران طبیعت است.

قسمت اول                         قسمت دوم