طوفان شب پنج شنبه 16 مهر 94 ، پس از یکی دو روز گرما ، به طرز وحشتناکی همه را غافلگیر کرد. طوفانی با سرعت حدود 90 کیلومتر بر ساعت که با بارش تگرگ های درشت همراه بود. طوفانی که ظرف چند دقیقه خسارت شدید به خانه ها و مزارع و باغات روستای اسبوکلا و چند روستای دیگر شهرستان ساری وارد کرد. بارش این تگرگ سهمگین به همراه باد شدید موجب تخریب و کنده شدن سقف خانه ی اکثر اهالی و همچنین شکسته شدن ایرانیت ها (آبکش شدن !) و شیشه ی در و پنجره ها و حتی ماشین ها شده است.

لحضات طوفان بسیار وحشتناک بود. لحظاتی که نمونه اش را می توان در فیلم های هالیوودی یافت. صدای اشیایی که با سرعت بسیار زیاد و به شدت به سقف خانه ها و در و پنجره می خورد و ایرانیت ها و شیشه های را در هم می شکست و وارد خانه می کرد به همراه بادی که گویی می خواست خانه را جای بکند، واقعا ترسناک بود. اندازه ی تگرگ هایی که از روستای اسبوکلا گزارش شده از یک آب نبات تا اندازه ی یک توپ فوتبال متغیر است. تگرگی که بنده توانستم در آن لحظات وحشتناک بردارم به اندازه ی نصف کف دست  است که در تصاویر مشاهده می کنید. خسارات وارد شده به خانه ها و باغات بسیار زیاد است. به علت بارانی که امروز باریدن گرفت خسارت خانه ی افرادی که تعمیر سقفشان نیمه تمام مانده بود بسیار بیشتر شده است. متاسفانه دو نفر از اهای که مشغول تعمیر سقف خانه بودند دچار حادثه شدند که امیدواریم هرچه زودتر حالشان بهبود یابد.

توجه : این تصاویر فقط بخش کوچکی از خسارت وارد شده به مردم اسبوکلا ی ساری است.