تقدیر الهی بر این شد که امسال در آستانه ی ماه محرم، اسبوکلا درگیر طوفانی بی سابقه گردد. به دلیل خسارت های وارد شده به روستای اسبوکلا در طوفان اخیر ، با تصمیم ستاد برگزاری مراسم ایام محرم ، مراسم تاسوعای حسینی فقط به صورت عزاداری در آن روز برگزار خواهد شد و پذیرایی به شیوه ی سال های قبل ، یعنی نهار دهی ، انجام نمی شود . روستای اسبوکلا ی ساری همه ساله پذیرای تعداد زیادی از عزاداران حسینی در روز تاسوعا بوده است.