به گزارش روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، رئیس گروه میراث طبیعی دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی گفت: درخت کهنسال آزاد حسینیه روستای اسبوکلا با قدمت 400 تا 450 سال در استان مازندران به همراه سه اثر دیگر شامل آبشار الاشور روستای نجارده، دریاچه چورت و درخت چنار کهنسال روستای کینج در فهرست آثار ملی طبیعی به ثبت رسید.