حاجیه خانم زبیده طالبی مادر شهید عبدالرضا نوری پس از شهادت فرزندش سال ها به انتظار نشست تا پس از 9 سال پیکر مطهر شهید را در آغوش کشید و قلبش قدری آرام گرفت اما تقدیر چنین بود که انتظار ادامه یابد و در سنین کهنسالی و پس از تحمل رنج بیماری به دیار ابدی و جوار فرزند شهیدش برود. ان شاء الله روحش قرین الطاف الهی و محشور با فرزند غیورش و همجوار صالحان و پاکان خدا گردد. صلوات.